Za kredytem

Najbardziej spopularyzowane są naturalnie kredyty bankowe, ponieważ stanowią one doskonałą metodę na otrzymanie rzeczywiście wysokich kwot pieniędzy. Niestety, aby zaciągnąć kredyt bankowy wypada spełnić sporo wymagań stawianych przed petentem. Jednym z nich jest jak wiadomo sprawdzenie historii finansowej interesanta w Biurze Informacji Kredytowej.

Kiedy posiada on przedtem nieuregulowane zobowiązania gotówkowe wobec odmiennych jednostek bankowych czy też tego samego banku, do jakiego interesant udał się jeszcze raz po kredyt, nie uzyska on korzystnej odpowiedzi. W większości przypadków procedury będą więc przedstawiały się tak samo - jeśli w BIK jest jakakolwiek adnotacja, że interesant miał trudności ze spłatą wcześniejszych zobowiązań, banki odmówią wypłacenia kolejnego, ponieważ klient nie będzie wiarygodny.

Jeśli posiada on wcześniej niezapłacone zobowiązania gotówkowe wobec odmiennych jednostek bankowych bądź też tego samego banku, do jakiego kredytobiorca udał się jeszcze raz po kredyt, nie otrzyma on pozytywnej odpowiedzi. W większości przypadków procedury będą więc przedstawiały się tak samo - jeżeli w BIK jest jakakolwiek adnotacja, iż kredytobiorca miał kłopoty ze spłatą wcześniejszych pożyczek, banki odmówią udzielenia kolejnego, bowiem klient nie będzie wiarygodny.

Wtedy wypróbowanym rozwiązaniem może być udanie się do placówki parabankowej, w której w większości przypadków interesanci liczyć mogą w większości na przeważnie niższe sumy, ale mogą je dostać czasami na równie sprzyjających warunkach, czasami także bez naliczania żadnej prowizji. W parabankach jednakże nie dostanie się kredytu, liczyć można tylko na pożyczki gotówkowe. Niestety i w tym przypadku należy być gotowym na to, że parabanki będą oglądać naszą przeszłość kredytową w niektórych rejestrach dłużników. W większości sytuacji, jeśli interesant jest wciągnięty na taką listę, nie dostanie następnego kredytu. Niektóre banki oraz parabanki jednak wypłacają pieniądze dla takich osób, jednak na o wiele mniejsze sumy, niż były wnioskowane.